МP оноо гэж юу вэ?

MongolNet платформын хэрэглэгчийн урамшууллын оноо Mongol Point (MP) нэгжээр тэмдэглэнэ. Mongol Point нь 1 төгрөгтэй тэнцэх тогтмол ханштай.

Даалгавар биелүүлэн Mongol Point цуглуулах боломжууд

ДаалгаварҮйлдэлХэмжээ

Өөрийн элссэн коммюнити дотор нийтлэгдсэн "Сурталчилгаа" пост дээр хариу үйлдэл үзүүлэх

Зүрх дарах

20MP

Сэтгэгдэл бичих

150MP

Хуваалцах

150MP

Санал асуулга бөглөх (тун удахгүй)

150MP

Дэлгэрэнгүй холбоос дарах (тун удахгүй)

150MP

Судалгаанд хамрагдах

1-20 Асуулттай судалгаанд хамрагдах (тун удахгүй)

1500MP

20+ Асуулттай судалгаанд хамрагдах (тун удахгүй)

2000MP

MP цуглуулах бусад боломжууд

Найзаа урих (тун удахгүй)

Хэрэглэгчийн урилгын кодоор шинэ хэрэглэгч бүртггүүлээд нэвтэрч орсон тохиолдолд

500MP

Last updated