Тайлан татах

Алхам 1. Удирдлагын самбарын " Тайлан" дээр дарж орно.

Алхам 2. Нэгтгэл дээр дарж орно.

Алхам 3. Нэгтгэл хэсэгт байрлах "Export" дээр дарснаар тайлан татагдана.

Алхам 4. Ангилал хэсэгт байрлах "Export" дээр дарснаар тайлан татагдана. Ингэснээр барааны ангилалаар нь тайлангаа татаж авах юм.

Алхам 5. Бараа хэсэгт байрлах "Export" дээр дарснаар тайлан татагдана. Ингэснээр барааны тайлангаа татаж авах юм.

Last updated