Дэлгүүр нээх

ArdStore Ecommerce platform

Алхам 1. ArdStore.mn сайт руу орно

Алхам 2. Зүүн доод булан дахь " Дэлгүүр нээх " дээр дарна.

Алхам 3. Хувь хүн, Байгууллага гэсэн сонголтоос сонголтоо хийнэ.

Алхам 4. Эзэмшигчийн мэдээлэл хэсэг дээр тухайн байгууллага/хувь хүн мэдээллээ бөглөж оруулна.

Алхам 5. Дэлгүүрийн лого, мэдээлэлээ үнэн зөв бөглөж оруулна.

Алхам 6. Дэлгүүрийн хаягийн мэдээлэлээ үнэн зөв бөглөж оруулна.

Алхам 7. Дэлгүүр нээх хүсэлт амжилттай илгээгдсэн тохиолдолд ингэж харагдана. Бид таны мэдээлэлтэй танилцаж үнэн зөв эсэхийг тулгасны дараа таны дэлгүүр нээгдэнэ.

Last updated