Live хийх

Алхам 1: Өөрийн channel-ийн LIVE хэсгийн даран "LIVE үүсгэх" дээр дарна.

Алхам 2: Яг одоо хэсгийг сонгон "Үргэлжлүүлэх" дээр дарна.

Алхам 3: Эхний хэсэгт Live нэрээ оруулах, дараагийн хэсэгт live-ийн товч тайлбар оруулах, ковер зураг дараагийн хэсэгт ангиллуудаа сонгож өгөх, дараагийн хэсэгт live-д худалдан авалт хийлгэх бараагаа сонгож өгөх, дараагийн хэсэгт Live-аа давхар ямар платформуудаар явуулахаа сонгож өгөн "Лайв үүсгэх" дарна.

Алхам 4: Веб камер хэсгийг сонгон "Сонгох" дээр дарна.

Алхам 5: "Go live" дээр дарснаар Live эхэлнэ. (Камер холбоогүй учраас хар харагдаж байна)

Алхам 6: Live эхэлсний дараах харагдах байдал.

Last updated