Стори хийх

Алхам 1: Өөрийн дэлгүүрийн "Админ удирдлага" цэс дээр дарна.

Алхам 2: Үндсэн цэсний "Хуудас" цэсийг сонгоно.

Алхам 3: Хуудас цэсний "Story" цэсийг сонгон "Story нэмэх" дээр дарна.

Алхам 4: "Зураг оруулах" хэсэг дээр даран Story-д оруулах зургаа сонгон оруулна. Үүний дараа "Хадгалах" дээр дарна.

Алхам 4: Таны Story бэлэн болсон.

Last updated