Хүргэлт холбох

Алхам 1: Үндсэн цэсний "Хүргэлт" хэсгийг сонгоно.

Алхам 2: "Хүргэлт" хэсгийн "Тохиргоо" дээр даран сонгосон хүргэлтийн компанийн "Холбох" дээр дарна.

Алхам 3: Хэрэв та Ardshop-ийн харилцагч бол өөрийн бүртгэлээр нэвтэрнэ. Харин харилцагч биш бол гэрээтэй бүрэн танилцан гэрээгээ баталгаажуулан "Хадгалах" дээр дарна.

Алхам 4: Таны хүргэлт холбогдсон.

Last updated