Channel үүсгэх

Алхам 1: Та live.ardstore.mn-д өөрийн бүртгэлтэй хаягаар нэвтэрсэн тохиолдолд харагдах байдал.

Алхам 2: Өөрийн профайл хэсэг дээр даран "Миний сувгууд" хэсгийг дарна.

Алхам 3: Хэрэв таны суваг үүсээгүй тохиолдолд "Channel үүсгэх" хэсгийг дарна.

Алхам 4: Эхний хэсэгт өөрийн дэлгүүрийг сонгож оруулах, дараагийн хэсэгт сувагтаа нэр өгөх, дараагийн хэсэгт товч тайлбар оруулж өгөх, Профайл зургийг оруулан "Channel үүсгэх" дээр дарна.

Алхам 5: Өөрийн сувгийг үүсгэсний дараа харагдах байдал

Last updated