Page cover image

Удирдлагын самбар

Алхам 1. https://ardstore.mn/ руу орж, " Нэвтрэх " дээр дарж бүртгэлээрээ орно.

Алхам 2. Бүртгэлтэй дэлгүүр дээр дарна.

Алхам 3. Бүртгэлтэй дэлгүүр тань харагдах болно.

Алхам 4. Админ удирдлага дээр дарж орно.

Алхам 5. Удирдлагын самбар

Last updated