Ангилал нэмэх

Алхам 1: Үндсэн цэсний "Худалдаа" цэсийг сонгон "Ангилал" хэсгийг сонгоно.

Алхам 2: "Ангилал нэмэх" хэсгийг дарна.

Алхам 3: Та ангиллын зургийг оруулж өгөх, "Эцэг ангилал" сонгох шаардлагагүй, "Систем ангилал" хэсэгт Ардшопод харагдах ангиллын нэрийг оруулах, "Ангиллын нэр" хэсэгт өөрийн вэбэд харагдах ангиллын нэрийг оруулах, "Slug нэр" хэсэгт вэб линкийг оруулан "Хадгалах"-ыг дарна.

Алхам 4: Үүсгэсэн ангиллын харагдах байдал.

Last updated