Коммюнити хэрхэн удирдах вэ?

Админ удирдлага

Алхам 1: Өөрийн коммюнити дүрмийг оруулж өгөх боломжтой.

Алхам 2: Коммюнитиин гишүүдийн мэдээллийг харах мөн коммюнити удирдлагад хүн нэмэх боломжтой.

Алхам 3: Коммюнити дотроо дурын дэд өрөөг үүсгэх боломжтой. Жишээ нь: Амьтанд дурлагсдын коммюнити

Дэд өрөө- Нохой сонирхогчид, мууранд дурлагсад гэх мэт гэх мэт

Last updated