Коммюнити хэрхэн шинээр нээх вэ?

Хэрэглэгчийн коммюнити үүсгэх

Алхам 1: MongolNet нэвтэрч орох

Алхам 2: Коммюнити хэсэг дэх "Үүсгэх" цэсийг сонгоно.

Алхам 3: Имэйл баталгаажуулаагүй бол OTP кодоор баталгаажуулах

Таны мэйл хаягт noreply@mongol.net хаягаас илгээгдсэн 4 оронтой тоог оруулах

Алхам 4: Үүсгэх цэсийг сонгон коммюнити мэдээллийг бүрэн оруулан "Коммюнити үүсгэх" хэсгийг даран өөрийн коммюнитиг үүсгэнэ.

Last updated